# شعر

عطر تو در عمق لحظه ها جاری است !

تونیستی     که ببینی               چگونه                        عطر تو                                    در عمق لحظه ها جاری است             چگونه                      عکس تو                                  در برق شیشه ها ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 41 بازدید