ما همه اشـــــــــــــــک تمساح می ريزيم

كنار پرچين سوخته

دختر

خاموش ايستاده است

و دامن نازكش در باد

.تكان مي خورد

 

خدايا خدايا

دختران نبايد خاموش بمانند

هنگامي كه مردان

نوميد و خسته

.پير مي شوند

شاملو-

 ***

 ما همه اشك تمساح مي ريزيم

ما همه در بند بايد و نبايد هاي خوديم

مي كشيم چون احساس مان جريحه دار شد.

مي سوزانيم آخر دل مان سوخته است !

و چه حقيريم ما آدم ها

ما همه اشك تمساح مي ريزيم

ما همه مرگ را براي همسايه مي خواهيم

ما همه پا بند اين بي خبري

اسير يك تعصب كور

ما همه در پندار پاكي خود غوطه وريم

همه جا تمساح مي بينيم

بيزاري مي جوييم ولي

ما خود يك تمساح هستيم.

و بي شرم شبي با بي شرمي

پيش خدا حتي

ما همه اشك تمساح مي ريزيم

جاي دوري نرويم !

اين شعر كه مي سرايم شايد

اشك تمساح من است !

اينجا

همه

اشك تمساح مي ريزند

پاورقی شعر :

 وقتي طعمه خود را مي بلعد هم  زمان از چشمانش اشك جاري مي شود !

***

آقاي لاريجاني

فكر مي كنيد چرا ديپلمات ها حق ندارند به زبان كنايه

 يا استعاره حرف بزنند ؟... لاريجاني اين كار را كرد !

نتيجه را بخوانيد :

بخش ترجمه سازمان هاي مهم جهاني دچار سرگيجه

 مفرط تاريخي شدند.

با نشان دادن « لولو» ي شوراي امنيت،

 مردم ايران رو به قبله نمي شوند علي لاريجاني گفته است كه اگر

ترجمه نيوزويك [تايمز]:

شوراي امنيت مثل موجوداتي كه بچه ها را مي ترسانند ظاهر

شود، مردم ايران به سوي قبله مسلمانان جهان دراز

نمي كشند علي لاريجاني گفت

ترجمه نشريه اسپانيايي ال پائيس:

 كه اگر شوراي امنيت چيز ترسناكي را هم به ايرانيان نشان

دهد، باز هم مردم ايران به سوي عربستان سعودی

 نمي خوابند علي لاريجاني گفت

ترجمه نشريه فرانسوي اومانيته:

كه دراز كشيدن ايرانيان به سوي مركز اعتقادات مسلمانان

بستگي به اين دارد كه آنها از موجودات افسانه اي بترسند،

 اين يك داستان ايراني است

باچنان عشقي زندگي كن كه حتي اگر بنا به تصادف در

دوزخ افتادي خود شيطان تو را به بهشت بازگرداند

 

جمله علي لاريجاني: 

طنز سياسي

"اشك تمساح " يك ضرب المثل قديمي است . تمساح
 
 
من
 
برگ مينويسم و جنگل ميخوانم!
 
قطره مي بينم ودريا ميشنوم!
 
دانه اي گندم در كف دارم
 
و خرمني در درون!
 
تاري از گيسوي ياربه يادگار دارم
 وعشقي در دل!

  

/ 8 نظر / 18 بازدید
آتش

خيلي آدم بي خودي هستي من از شما خواهش كرده بودم در آف بعدي از خودتون بگيد ...منو باش وبلاگ شما را دنبال مي كنم .آناهيتا !

سهيل

سلام خوب است به من هم يه سر بزن

حامد حسني

با يك كلام كوتاه حال كردمموفق باشيد

م ن كان لله كان الله له براي خداباش تا خدا براي تو باشد.

پرستوی مهاجر

دست نوشته ها ودل نوشته های نسبتا جالبی بود به هر حال خسته نباشی. رهگذر زندگی:پرستو

خيلی حالی بود دستت درد نکنه