بسان لبخند یار به رقیب

خدایا کافر کشی کن

بسان سنگ سنگ ابابیل

مگرم خون از شریان افتد

گر نیفتاد دردی هست

 

خدایا درد بده

بسان لبخند یار به رقیب

مگرم شعر به جریان افتد

گر نیفتاد شاملویی هست

 

خدا 

 

/دلنوشته ای از هیچکس/
 اکسی توسین 

/ 0 نظر / 2 بازدید