* گاه نوشته‌های هیچکس *

آن همه شعری که برایت گفتم-ناگهان گم شد و رفت/حرف مردم شد و رفت...
» اگه من خدا بودم... :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤
» بسان لبخند یار به رقیب :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳
» خداپرست... :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» گویند زمین ز مصلحت ترسید :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» مزار خالی را بیشتر دوست دارم :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لمس درد و چرک و لذت :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» مرگ بر چشمان بی‌گناه... :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» و را تشویق خواهیم کرد تا بهتر بمیری! :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوباره سیب بچین حوا.... :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» خسته از این ناکجا آباد :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» خدایی که راضی است به خدایی بر اجسام پوسیده ... :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» زِ بودنم چه اَفزود؟ نبودنم چه کاهد؟ دلم گرفته، ای دوست! :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» اندوه خفته می دهد آزارم :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» به سراغ دل تو می آیم :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
» که بر آن عشق بازی که باقی‌ست :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» عطر تو در عمق لحظه ها جاری است ! :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸۸
» از همه اندوهگین تر... :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ایمان :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هر چه گفتم دفتر شعر غریبه ها بود :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
» گوشی را چنان نگه داشته‌بودم که انگار بازوی یار بود. :: جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧
» همين گناه تو بود ، ايستاده پر زدنت ! :: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦
» می خواهم بر گردم به خانه ام که ديگر حتی خانه نيست ! :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» و فریادها، بی فریادرس در گلو گره گردد :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» اينجا گاهي به ياد تو مي افتم ... :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» آن مرد کلنگ میزند :: دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
» بنوس از ياس کبود... :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» از غم نياموزی چرا ای دلربا رسم وفا ؟ :: یکشنبه ٢ دی ۱۳۸٦
» به سراغ من اگر می آیید... :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» از آن اندوهگین باش که مردم را نمی شناسی! :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
» ولی افسوس... :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» سایت گالری بزرگ عاشقانه ها :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» فکر دیروز ندارم در سر :: جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦
» ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور، :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» تن و دل و اندیشه ... :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» اسمون تا يادمه قصه ی غمها رو ميگه :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
» تنها به سیته درخت می گویم ... :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» صبر کن گریه به زنجیر شود بعد برو ... :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦
» تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» خوابم نمی آید ...مرگم نمی برد ! :: چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» با هزار هزار احساس خاموش ... دوستت خواهم داشت :: دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» ژنرال از آدم ها استفاده هاي زيادي مي شود كرد :: شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦
» درد، شعر من است وای بر من، وای بر من :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦
» لعنت بر این رونوشت که هرگز مطابق اصل نیست :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» جـــــــــــــلد شناسنامه ام درد می کند ! :: پنجشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٦
» شد سیه مست و برای آسمان خنجر کشید :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» شاید ...طناب گناهی نداشت! :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» به مردمی که نامه های عاشقانه شان را با استخوان سگ می نویسند :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» ای گل گمان مکن به شب جشن می روی ... شايد به خاک مرده ای ارزانی ات کنند! :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» تو به من فهماندی: که نمی فهمم من :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» عجب فرسوده دیواری است دنیا :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» بامداد شسته از باران فردا ديدنيست :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» کوچک تر از آنیم که حرفی بزنیم... :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» برای گفتن من شعر هم به گل مانده... :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» بمان با من بمـــان :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» مجـــرم آزاده منــم ! :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» امــــــــــــــــــــــــــــــــا.. .روزگار باقی است :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» داغ شقايق داغ ماست ـ مجموعه بزرگ شعر عاشقانه و اجنماعی ـ :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» این اهرمن دشمن هر چیز شریف‌ ... :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» نتایج نظر سنجی :: مبارزه با بد حجابی :: :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» وقتی روز زشت تر است ... :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
» آشنا دستی ز دست باد مریم می‌گرفت :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» کعبه این پرده که گرد توست می دانی چیست؟ :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بنشيند بر گل هرزه گياهی گاهی :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» با هم و تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قدقن :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهار شمه ای از نگاه توست :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیزده اردیبهشت :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نتایج نظر سنجی :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بهترینم هیچگاه چشمانت را به گریه وا مدار :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گاهی فکر می کنيم آنقدر دوست بوده ايم که وقت خيانت است ! :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» فيلترينگ گالری بزرگ عاشقانه ها ... :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» کوچکتر از آن بودم که بدانم باران اشک خداست ... :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» پيراهنش،ز پرده چشمان من بساز :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» مملکت تنگ بود و مرد بزرگ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» وقتی زمین پیامبر نمی پذیرفت ... :: سه‌شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٦
» کجاست مريم ناجی مريم پاک ... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند ! :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» تمام اين سال ها کنار من بوده ای ... :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» خورشیدکی که داشتم در شب من گم می‏شود :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» خدا چه حوصله ای داشت روز خلقت تو ... :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» اگر به کام من جهان نگردانی جهــــــــــــــــــــــــــــــــان بسوزانم! :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٥
» دوستت دارم ای خیال لطیف :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
» تو را دوست دارم چون نان و نمک . :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥
» مردی که از خوبی سخن می گفت. :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
» به راه وی تا سحــــــــــــــــــــــــر ماندم :: شنبه ٤ آذر ۱۳۸٥
» تــــــــــــــــــــــــــو قشنگی مث شکلهایی که ابرها می سازن. :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
» فردا که می آيی به سراغم نفسی نيست . :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥
» ما همه اشـــــــــــــــک تمساح می ريزيم :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» سخنان بزرگان در مورد زن :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» آثار ارسالی دوستان .... :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» اين دروغ فاش آمد و پنهان گذشت ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» مهرورزی ام گناهی نیست ! :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» پر از تله و جاذبه ایستاده ام و منتظر ... :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» اینجا گاهی به یاد تو می افتم ... :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥
» خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست . :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳۸٥
» گالری بزرگ عاشقانه ها :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥
» شعر صدای آتش گرفته است . :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم ... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» و چشـــمان نازنینت سراب مهربانیست ... :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
» چشمات حرمت زمین یه قشنگ نازنین :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» همین گناه تو بود؛ ایستاده پر زدنت :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» چشم تو یه جای خوب واسه ی پناه بردن . :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» به دستــــــــــــــــــام تکیه کن ... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» کاش عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق را زبان سخن بود :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» بنویس از یاس کبود .. بنویس عاشق یکی بود ... :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» چه بسیار سودای یار که به اندک بهایی فروختیم . :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳۸٥
» شب در خم گیسوی تو عابر می شد ... :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٥
» اندیشیدن در سکوت ... :: جمعه ٦ امرداد ۱۳۸٥
» دوستت دارم ای امید محال ... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥
» می خواستم نام تو را بدانم. :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥
» قلب من وحشیانه میلرزد :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» آغاز , دست های تو بود با گریه کنم هایت :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» زرتشت بیا که با تو امید آید :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٥
» این صدای آشنا از آن کیست ؟ :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
» اشک آن شب لبخند عشقم بود. :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥
» ناگهان چقدر زود دیر می شود ! :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٥
» هنوز دوری دور از من ای امید محال :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» از خدا چرا صدا نمی رسد ... :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» از غم نیاموزی چرا ای دل ربا رسم وفا ؟ :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
» سادگی من و تو ! :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٥
» بر سر کوه بیستون شیرین همیشه رسواست ! :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» آرام جانم می رود گویی که جانم می رود ... :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» کدوم عاشق کدوم شاعر کدوم مرد ؟ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» به سراغ من اگر می آیید ... :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دلم برای شب امتحان تنگ شده :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ولی افسوس تو آن نیستی :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥